ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (ลำปาง) จังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (ลำปาง) จังหวัดลำปาง

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (ลำปาง)
ประเภท ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้
ประเภทย่อย ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 (ลำปาง)
หน่วยงาน อยู่ระหว่างรอย้ายไปให้กรมป่าไม้
สิ่งอำนวยความสะดวก ฐานเรียนรู้ 7 ฐาน คือ ฐานศึกษาอุปกรณ์กับดักแมลง สวนผีเสื้อ ห้องฉายสาร
เวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.
ช่องทางติดต่อ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
จังหวัด ลำปาง
อำเภอ งาว
ตำบล บ้านหวด
ละติจูด 18.65952
ลองจิจูด 99.922674

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.