ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก จังหวัดลำปาง

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก จังหวัดลำปาง

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก
ประเภท ทางบก
ประเภทย่อย ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (เตรียมการ)
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ ตลอดทั้งปี
ช่องทางติดต่อ
จังหวัด ลำปาง
อำเภอ งาว
ตำบล บ้านหวด
ละติจูด
ลองจิจูด

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.