ผาเหยียบเมฆ จังหวัดเลย

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: ผาเหยียบเมฆ จังหวัดเลย

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ผาเหยียบเมฆ
ประเภท ทางบก
ประเภทย่อย หน้าผา
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ ตุลาคม-พฤษภาคม
ช่องทางติดต่อ 0-4287-1333, 0-4287-1458
จังหวัด เลย
อำเภอ ภูกระดึง
ตำบล ศรีฐาน
ละติจูด
ลองจิจูด

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.