น้ำตกแม่คำดี จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกแม่คำดี จังหวัดสกลนคร

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกแม่คำดี
ประเภท ทางบก
ประเภทย่อย น้ำตก
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ (พ.ค.-ส.ค.)
ช่องทางติดต่อ
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ ส่องดาว
ตำบล ปทุมวาปี
ละติจูด
ลองจิจูด

Leave a Comment