น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: น้ำตกสำโรงเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกสำโรงเกียรติ
ประเภท สวนรุกขชาติ
ประเภทย่อย สวนรุกขชาติน้ำตกสำโรงเกียรติ
หน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
สิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน ศาลาอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักข้าราขการ บ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว
เวลาทำการ ทุกวัน 08.30 – 16.30 น.
ช่องทางติดต่อ ตู้ ปณ. 11 อ.ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ 33150
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ ขุนหาญ
ตำบล บักดอง
ละติจูด 14.509965
ลองจิจูด 104.486922

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.