ถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: ถ้ำจอมพล จังหวัดราชบุรี

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ถ้ำจอมพล
ประเภท สวนรุกขชาติ
ประเภทย่อย สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล
หน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
สิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสำนักงาน 1 หลัง บ้านพัก 3 หลัง ศาลาพักผ่อน 1 หลัง ห้องน้ำ ชาย – หญิง 4 ห้อง และปัจจุบันกำลังก่อสร้างห้องน้ำ ชาย – หญิง คนพิการ 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี
เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.
ช่องทางติดต่อ อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
จังหวัด ราชบุรี
อำเภอ จอมบึง
ตำบล จอมบึง
ละติจูด 13.627438
ลองจิจูด 99.586608

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.