ค่ายพักโจรจีนคอมมิวนิสต์ กรมที่ 8 (อุโมงค์) จังหวัดสงขลา

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: ค่ายพักโจรจีนคอมมิวนิสต์ กรมที่ 8 (อุโมงค์) จังหวัดสงขลา

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ค่ายพักโจรจีนคอมมิวนิสต์ กรมที่ 8 (อุโมงค์)
ประเภท ทางบก
ประเภทย่อย ธรณีสัณฐาน
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ
ช่องทางติดต่อ
จังหวัด สงขลา
อำเภอ นาทวี
ตำบล คลองกวาง
ละติจูด
ลองจิจูด

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.