0
0 Comments

ทำไมพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ขึ้นทางทิศตะวันตกไม่ได้หรอครับ

Ripplein Changed status to publish กุมภาพันธ์ 4, 2023
Add a Comment