1
0 Comments

สวัสดีครับตอนนี้ผมอายุ 29 ปีทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศ ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้ว เริ่มทำงานอายุ 24 เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท ตอนนี้ก็ทำงานมาหลายปีแล้วคนมีเงินเก็บเท่าไหร่ดีครับ

Ripplein Answered question 4 กุมภาพันธ์ 2023
Add a Comment