0
0 Comments

ทำไมพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ขึ้นทางทิศตะวันตกไม่ได้หรอครับ

Ripplein Changed status to publish 4 กุมภาพันธ์ 2023
Add a Comment