บจ.เอ็มยู สกิน คอสเม่ (ประเทศไทย) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็มยู สกิน คอสเม่ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/14/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565010287
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

31/22 หมู่ที่ 2 ถนนเทพอนุสรณ์, ต.วิชิต, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.