บจ.เอฟเอสทราเวล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอฟเอสทราเวล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0835565009696
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000
🏢 ที่อยู่:

100/27-28 หมู่ที่ 5, ต.รัษฎา, อ.เมืองภูเก็ต, จ.ภูเก็ต, 83000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.