บจ.กระบี่ทราเวล วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กระบี่ทราเวล วีซ่า แอนด์ ทรานสเลชั่น เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0815565001458
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

8/7 ซอยแกรนด์วิลเลจ 2, ต.ปากน้ำ, อ.เมืองกระบี่, จ.กระบี่, 81000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.