หจ.เพชรเจริญ คอนสตรัคชั่น 99

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เพชรเจริญ คอนสตรัคชั่น 99 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0813565000484
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

72 หมู่ที่ 6, ต.ตลิ่งชัน, อ.เหนือคลอง, จ.กระบี่, 81130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.