บจ.สุชาโต โรงงานปลาป่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สุชาโต โรงงานปลาป่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002250
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 10,500,000
🏢 ที่อยู่:

262/1 หมู่ที่ 4, ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก, อ.ปากพนัง, จ.นครศรีธรรมราช, 80140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.