บจ.ซิสเตอร์ คาเฟ่ แอนด์ ซูชิบาร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซิสเตอร์ คาเฟ่ แอนด์ ซูชิบาร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565002021
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

148/81 หมู่ที่ 3, ต.ท่าศาลา, อ.ท่าศาลา, จ.นครศรีธรรมราช, 80160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.