บจ.เซาเทิร์น บาลานซ์ แอนด์ พาร์ท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เซาเทิร์น บาลานซ์ แอนด์ พาร์ท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0805565001954
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

125/3 หมู่ที่ 9, ต.ชะอวด, อ.ชะอวด, จ.นครศรีธรรมราช, 80180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.