หจ.ส.แสงเงินฟาร์ม

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ส.แสงเงินฟาร์ม ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/29/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001642
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

29/9 หมู่ที่ 2, ต.ที่วัง, อ.ทุ่งสง, จ.นครศรีธรรมราช, 80110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.