หจ.อินจัด กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อินจัด กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001600
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

155/1 หมู่ที่ 6, ต.ปากพูน, อ.เมืองนครศรีธรรมราช, จ.นครศรีธรรมราช, 80000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.