หจ.ป๋อมแป๋มเคมีเกษตร ท่าศาลา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ป๋อมแป๋มเคมีเกษตร ท่าศาลา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001472
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

76/3 หมู่ที่ 7, ต.ตลิ่งชัน, อ.ท่าศาลา, จ.นครศรีธรรมราช, 80160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.