หจ.พี เอ็น พี ฟูด แลนด์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พี เอ็น พี ฟูด แลนด์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0803565001448
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

121 หมู่ที่ 3, ต.สี่ขีด, อ.สิชล, จ.นครศรีธรรมราช, 80120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.