บจ.ช่อม่วง ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซิสเต็ม จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ช่อม่วง ไลท์ แอนด์ ซาวด์ ซิสเต็ม จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001114
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

68 หมู่ที่ 5, ต.หนองกระเจ็ด, อ.บ้านลาด, จ.เพชรบุรี, 76150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.