บจ.เอกเพชร ซีฟู้ด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอกเพชร ซีฟู้ด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0765565001009
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

9 หมู่ที่ 8 ถนนประมงเจริญ, ต.บ้านแหลม, อ.บ้านแหลม, จ.เพชรบุรี, 76110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.