หจ.ดิ แอดเวนเจอร์ เพชรบุรี ทราเวล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดิ แอดเวนเจอร์ เพชรบุรี ทราเวล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/1/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0763565000485
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

35 หมู่ที่ 6, ต.แก่งกระจาน, อ.แก่งกระจาน, จ.เพชรบุรี, 76170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.