บจ.อาณาจักร คลังยา 88 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อาณาจักร คลังยา 88 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0755565000525
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000
🏢 ที่อยู่:

88/5 หมู่ที่ 3, ต.ลาดใหญ่, อ.เมืองสมุทรสงคราม, จ.สมุทรสงคราม, 75000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.