บจ.เอ็น ดี ไดมอนด์ กรุ๊ป จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็น ดี ไดมอนด์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005616
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000
🏢 ที่อยู่:

1370 ถนนเศรษฐกิจ 1, ต.ตลาดกระทุ่มแบน, อ.กระทุ่มแบน, จ.สมุทรสาคร, 74110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.