บจ.คริสตัส โปรดัก โฟรเซ่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.คริสตัส โปรดัก โฟรเซ่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005543
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000
🏢 ที่อยู่:

181/4 หมู่ที่ 6, ต.ท่าทราย, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.