บจ.เถิงฮุย ฮาร์ดแวร์ พลาสติก จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เถิงฮุย ฮาร์ดแวร์ พลาสติก จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/21/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005420
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000
🏢 ที่อยู่:

54/12 หมู่ที่ 1, ต.บ้านเกาะ, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.