บจ.เอ็ม.เอ็ม.ที. 45 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็ม.เอ็ม.ที. 45 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0745565005365
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000
🏢 ที่อยู่:

86/1 หมู่ที่ 3, ต.พันท้ายนรสิงห์, อ.เมืองสมุทรสาคร, จ.สมุทรสาคร, 74000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.