หจ.เจเอสเค พาร์ทซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจเอสเค พาร์ทซัพพลาย เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0743565000850
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

67/1 หมู่ที่ 4, ต.โรงเข้, อ.บ้านแพ้ว, จ.สมุทรสาคร, 70210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.