บจ.สามกอ 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สามกอ 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0715565001378
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

103 หมู่ที่ 9, ต.พระแท่น, อ.ท่ามะกา, จ.กาญจนบุรี, 71130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.