หจ.เอ็นเอฟ คอนสตรัคชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็นเอฟ คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0713565000639
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

229 หมู่ที่ 2, ต.หนองโรง, อ.พนมทวน, จ.กาญจนบุรี, 71140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.