หจ.ภูตะวัน ฮาร์ดแวร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ภูตะวัน ฮาร์ดแวร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0703565000566
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

82/11 หมู่ที่ 6, ต.บ้านสิงห์, อ.โพธาราม, จ.ราชบุรี, 70120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.