หจ.วัฒนญานันท์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วัฒนญานันท์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0663565000486
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

115/2 หมู่ที่ 1, ต.ป่ามะคาบ, อ.เมืองพิจิตร, จ.พิจิตร, 66000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.