หจ.วัฒน์ธนา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วัฒน์ธนา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0663565000443
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

277 หมู่ที่ 2, ต.วังสำโรง, อ.ตะพานหิน, จ.พิจิตร, 66110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.