หจ.สิทธิชัย ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สิทธิชัย ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0653565001172
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

151/7 หมู่ที่ 3, ต.ท่านางงาม, อ.บางระกำ, จ.พิษณุโลก, 65140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.