บจ.เจที เฟรช ฟรุต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจที เฟรช ฟรุต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0625565000640
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

42/2 หมู่ที่ 6, ต.ลานดอกไม้ตก, อ.โกสัมพีนคร, จ.กำแพงเพชร, 62000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.