หจ.มีสุข 1997

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.มีสุข 1997 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0623565000753
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

4/5 หมู่ที่ 1, ต.ท่าพุทรา, อ.คลองขลุง, จ.กำแพงเพชร, 62120

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.