หจ.เจริญรวยประเสริฐ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เจริญรวยประเสริฐ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0623565000681
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

19 หมู่ที่ 9, ต.ท่าไม้, อ.พรานกระต่าย, จ.กำแพงเพชร, 62110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.