หจ.ตั้ง กิจเจริญ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ตั้ง กิจเจริญ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0523565000843
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

9/1 ตรอกเจ้ากว้าน, ต.หัวเวียง, อ.เมืองลำปาง, จ.ลำปาง, 52000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.