บจ.เอส.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส.ดับบลิว. คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009397
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

484/9 หมู่ที่ 5, ต.บ้านกาด, อ.แม่วาง, จ.เชียงใหม่, 50360

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.