บจ.ยิ้มใสเดนทัลแคร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ยิ้มใสเดนทัลแคร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009311
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

28/7 หมู่ที่ 6, ต.สันกลาง, อ.สันกำแพง, จ.เชียงใหม่, 50130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.