บจ.ซันเดย์กรุ๊ป 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซันเดย์กรุ๊ป 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008943
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

8/8 ซอยกุลวงศ์อุทิศ ถนนข้างเผือก, ต.ช้างเผือก, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50300

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.