บจ.เอ็กเท็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็กเท็น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008102
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

108/29 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน สันศรีโครงการบิสพอยท์ 9, ต.สันพระเนตร, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.