หจ.เอส บี สมาร์ทบ๊อกซ์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอส บี สมาร์ทบ๊อกซ์ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/25/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003591
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

309 หมู่ที่ 2, ต.ช้างเผือก, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50300

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.