หจ.ทวีไชย อิเล็คทริค แอนด์ ออโตเมชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทวีไชย อิเล็คทริค แอนด์ ออโตเมชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003397
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

6/1 หมู่ที่ 5, ต.หนองแก๋ว, อ.หางดง, จ.เชียงใหม่, 50230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.