หจ.กู๊ดลัค ดรักสโตร์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.กู๊ดลัค ดรักสโตร์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003371
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

33/1 หมู่ที่ 5, ต.หนองหาร, อ.สันทราย, จ.เชียงใหม่, 50290

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.