หจ.มหาราณี289

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.มหาราณี289 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003346
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

224/251 หมู่ที่ 3, ต.สันผักหวาน, อ.หางดง, จ.เชียงใหม่, 50230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.