หจ.เปียงหลวงนิยมพานิช

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เปียงหลวงนิยมพานิช ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003290
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

107 หมู่ที่ 1, ต.เปียงหลวง, อ.เวียงแหง, จ.เชียงใหม่, 50350

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.