หจ.เค สมาร์ท ไลฟ์ แอนด์ อินโนเวชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เค สมาร์ท ไลฟ์ แอนด์ อินโนเวชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003214
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

88/65 หมู่ที่ 5, ต.สันผีเสื้อ, อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50300

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.